Výberové konanie – riaditeľ MŠ

Obec Hrabičov vyhlasuje
v zmysle § 3 a § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie
na funkciu riaditeľa/riaditeľky
Materskej školy, Hrabičov č.214,96678 Hrabičov
s predpokladaným nástupom od 01. júla 2017.

Bližšie informácie: Vyberové konanie – riaditeľ MŠ

Obec Hrabičov
vyhlasuje
v zmysle § 3 a § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie
na funkciu riaditeľa/riaditeľky
Materskej školy, Hrabičov č.214,96678 Hrabičov
s predpokladaným nástupom od 01. júla 2017.

Bližšie informácie: Vyberové konanie – riaditeľ MŠ