Voľné pracovné miesto – učiteľka MŠ

Obecný úrad Hrabičov č.188, 966 78 Hrabičov

Od šk. roku 2017/2018 prijmeme do pracovného pomeru s nástupom 0d 15.08.2017 učiteľku do MŠ s perspektívou na pozíciu riaditeľky MŠ . Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch.

Žiadosť adresujte na hore uvedenú adresu.
Č.t. 0908 570 478, 045 6866120,
E-mail obec@hrabicov.sk

Obecný úrad Hrabičov č.188, 966 78 Hrabičov

Od  šk. roku 2017/2018 prijmeme do pracovného pomeru s nástupom 0d 15.08.2017 učiteľku do MŠ s perspektívou na pozíciu  riaditeľky MŠ . Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch.

Žiadosť adresujte na hore uvedenú adresu.
Č.t. 0908 570 478, 045 6866120,
E-mail obec@hrabicov.sk