Zlatá priadka

Obec Hrabičov Vás pri príležitosti mesiaca úcty k starším pozýva dňa 29. októbra, t.j. v nedeľu o 11:30 hod. do Kultúrneho domu obce Hrabičov.

ZLATÁ PRIADKA

S programom vystúpia:

  • deti z MŠ Hrabičov
  • dievčenská skupina z Kopaníc
  • divadlo Pri pekárni zo Žarnovice

 

poz