Zápis detí do ZŠ s MŠ v Župkove

 

Základná škola s materskou školou v Župkove pozýva všetky deti na zápis detí do 1. ročník, ktorý sa uskutoční dňa

5. apríla 2018 o 8:00 hod. v budove školy