ORHZ – usmernenie pre obce

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom zaznamenáva každoročne s príchodom jarných dní vytvorenie priaznivých podmienok pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Jedná sa najmä o nebezpečenstvo vypaľovania suchej trávy, trávnatých porastov, kríkov, stromov a nepotrebného odpadu zo záhrad, ale i zakladania ohňov v prírode.

 

Bližšie informácie nájdete v dokumentoch:

Usmernenie.pdf

Vypaľovanie trávy – Plagát

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom zaznamenáva  každoročne s príchodom jarných dní vytvorenie priaznivých podmienok pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Jedná sa najmä o nebezpečenstvo vypaľovania suchej trávy, trávnatých porastov, kríkov, stromov  a nepotrebného odpadu zo záhrad, ale i zakladania ohňov v prírode.

Bližšie informácie nájdete v dokumente:  Usmernenie.pdf