Výzva na predkladanie ponúk – Obnova požiarnej zbrojnice v obci Hrabičov

Obec Hrabičov podľa § 117 zák. č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou.

Predmet zákazky: Obnova požiarnej zbrojnice v obci Hrabičov
Bližšie informácie: VO-Obnova požiarnej zbrojnice v obci Hrabičov.pdf

Obec Hrabičov podľa § 117 zák. č.  343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou.

Predmet zákazky: Obnova požiarnej zbrojnice v obci Hrabičov
Bližšie informácie: VO-Obnova požiarnej zbrojnice v obci Hrabičov.pdf