Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom UPOZORŇUJE OBČANOV
Opäť skúšali dôverčivosť seniorov – tentoraz v okrese Žiar nad Hronom.

Bližšie informácie: Upozornenie občanov – seniorov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom UPOZORŇUJE OBČANOV
Opäť skúšali dôverčivosť seniorov – tentoraz v okrese Žiar nad Hronom.

Bližšie informácie: Upozornenie občanov – seniorov