Voľby do Európskeho parlamentu

Dokumenty k voľbám:
 
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovní člena a náhradník okrskovej volebnej komisie do EP
 
Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Dokumenty k voľbám:
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovní člena a náhradník okrskovej volebnej komisie do EP
Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu