Voľné pracovné miesto – učiteľka MŠ

Obecný úrad Hrabičov č.188, 966 78 Hrabičov

Od šk. roku 2017/2018 prijmeme do pracovného pomeru s nástupom 0d 15.08.2017 učiteľku do MŠ s perspektívou na pozíciu riaditeľky MŠ . Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch.

Žiadosť adresujte na hore uvedenú adresu.
Č.t. 0908 570 478, 045 6866120,
E-mail obec@hrabicov.sk

Obecný úrad Hrabičov č.188, 966 78 Hrabičov

Od šk. roku 2017/2018 prijmeme do pracovného pomeru s nástupom 0d 15.08.2017 učiteľku do MŠ s perspektívou na pozíciu riaditeľky MŠ . Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch.

Žiadosť adresujte na hore uvedenú adresu.
Č.t. 0908 570 478, 045 6866120,
E-mail obec@hrabicov.sk


Zber obnoseného šatstva a elektroodpadu

Zber obnoseného šatstva bude v našej obci prebiehať v dňoch od 17. – 24. júla 2017.

Bližšie informácie o zbere nájdete v priloženom dokumente: Zber šatstva 2017.

Veci môžete priniesť na OcÚ v čase od 7.00 – 15.00 hod. alebo odkladať pod prístrešok starej požiarnej zbrojnice.

Zber obnoseného šatstva bude v našej obci prebiehať v dňoch od 17. – 24. júla 2017.

Bližšie informácie o zbere nájdete v priloženom dokumente: Zber šatstva 2017.

Veci môžete priniesť na OcÚ v čase od 7.00 – 15.00 hod. alebo odkladať pod prístrešok starej požiarnej zbrojnice.Deň matiek

Dňa 21. mája 2017 sa v našej obci konal Deň matiek. Videozáznam a prezentáciu z podujatia si môžete prezrieť na našich webových stránkach obce.

Prezentácia – Deň matiek

Videozáznam – Deň matiek

Dňa 21. mája 2017 sa v našej obci konal Deň matiek. Videozáznam a prezentáciu z podujatia si môžete prezrieť na našich webových stránkach obce.

Prezentácia – Deň matiek

Videozáznam – Deň matiek


Zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z v o l á v a m     r i a d n e

II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať
dňa

25.05. 2017 t. j. v štvrtok o 18:30 hod.

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z v o l á v a m     r i a d n e

II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať
dňa

25.05. 2017 t. j. v štvrtok o 18:30 hod.


Výberové konanie – riaditeľ MŠ

Obec Hrabičov vyhlasuje
v zmysle § 3 a § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie
na funkciu riaditeľa/riaditeľky
Materskej školy, Hrabičov č.214,96678 Hrabičov
s predpokladaným nástupom od 01. júla 2017.

Bližšie informácie: Vyberové konanie – riaditeľ MŠ

Obec Hrabičov vyhlasuje
v zmysle § 3 a § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie
na funkciu riaditeľa/riaditeľky
Materskej školy, Hrabičov č.214,96678 Hrabičov
s predpokladaným nástupom od 01. júla 2017.

Bližšie informácie: Vyberové konanie – riaditeľ MŠ


Hrabičovský VI.ročník Veľkonočného behu tento rok prilákal viac ako 80 účastníkov

Viac ako  80 bežcov všetkých vekových kategórií si na Veľkonočnú nedeľu prišlo zmerať svoje sily do Hrabičova. Aj napriek veternému a uzimenému počasiu organizátorov šiesteho ročníka Veľkonočného behu potešil rekordný počet účastníkov. FOTOGALÉRIA Z VEĽKONOČNÉHO BEHU Bežalo sa v niekoľkých kategóriách. Od najmenších detí predškolského veku, žiakov, až po dospelých mužov a čo je potešiteľné aj veľkého … Pokračovať v čítaní „Hrabičovský VI.ročník Veľkonočného behu tento rok prilákal viac ako 80 účastníkov“


Tekov z neba

Na našich stránkach si máte možnosť prezrieť interaktívnu knihu Tekov z neba, v ktorej je zmienka aj o našej obci.

Ide o novú interaktívnu knihu, ktorú si môžete prezrieť zadarmo, poprípade zakúpiť cez internet alebo v kníhkupectvách.

Tekov z neba – interaktívna kniha

Na našich stránkach si máte možnosť prezrieť interaktívnu knihu Tekov z neba, v ktorej je zmienka aj o našej obci.

Ide o novú interaktívnu knihu, ktorú si môžete prezrieť zadarmo, poprípade zakúpiť cez internet alebo v kníhkupectvách.

Tekov z neba – interaktívna kniha