Akcie 2015

Futbalový turnaj 2015

Futbalový turnaj sa uskutočnil dňa 1. augusta 2015.

Deň obce 2015

Deň obce sa uskutočnil dňa 1. augusta 2015.

Stavanie mája 2015

Akcia sa uskutočnila dňa 30. apríla 2015.

Veľkonočný beh 2015

Akcia sa uskutočnila dňa 5. apríla 2015.

Veľkonočná výstava 2015

Akcia sa uskutočnila dňa 28. marca 2015.