Jednota dôchodcov

JDS 2010

10. február 2010

JDS Stretnutie v Hrabičove

Akcia sa uskutočnila dňa 25. novembra 2012

JDS Olympiáda

Akcia sa uskutočnila dňa 20. júna 2014.