Ochrana osobných údajov

Vzhľadom nato, že v súčasnej dobe nie je povolená registrácia pre občanov obce Hrabičov a jej priaznivcov, nenachádzajú sa na webovom sídle žiadne osobné informácie o týchto občanoch.

Výnimkou sú informácie o zamestnancoch obce a členoch obecného zastupiteľstva obce Hrabičov.

Ak sa niekomu nepáči, že sa nachádza na fotografiách zverejnených na webovom sídle obce Hrabičov, nech kontaktuje administrátora: herko.dusan@gmail.com alebo priamo starostu obce. Všetci tí, ktorí sa dobrovoľne zúčastňujú hromadných akcií usporiadaných obcou Hrabičov musia počítať s tým, že sa na týchto akciách môže fotografovať a natáčať video pre potreby obce. Následne obec môže na webovom sídle obce Hrabičov tieto fotografie zverejňovať v sekcii fotogaléria / videogaléria.