Odpadové hospodárstvo

Vážení spoluobčania, chatári,

k dispozícii teraz máte nový aktualizovaný zberový kalendár na rok 2021!

STIAHNUŤ:
Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a triedených zložiek 2021.pdf

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a triedených zložiek – rok 2022.pdf


Naučte sa odpad správne triediť  formou hry na stránke:
http://www.triedime.sk/digitalny-pracovny-zosit/


Vážení občania !

Žiadame Vás, aby ste pristupovali k separovaniu odpadu zodpovedne –

to znamená, aby ste triedili odpad nasledovne:

1. Papier áno : noviny, časopisy, katalógy, prospekty, listy, obálky, kancelársky papier, vlnitá papierová lepenka, kartón

  nie : obaly od mlieka, džúsov, celofán, kopírovací papier, papier špinavý a mastný

 

2. Plasty áno : fólie, sáčky, tašky, PET fľaše (minerálky, nealkoholické

    nápoje)

    nie : obaly z chemikálií, podlahové krytiny, vrstvené obaly

 

3. Sklo áno : fľaše, poháre, črepy

   nie: porcelán, zrkadlo, žiarovky, sklo obsahujúce drôt

 

DOPRAJME PRÍRODE DRUHÚ ŠANCU !!!

Nesprávnym triedením vznikajú obci ďalšie náklady za odvoz odpadu.

Za pochopenie a dodržanie správneho triedenia Vám vopred ďakujeme