Jednota dôchodcov

JDS v Hrabičove vznikla ako občianske združenie seniorov v roku 2006 s počtom členov 36. Zakladajúcim predsedom bol Anton Šipikal.

V súčasnosti má 45 členov z Hrabičova ,Žarnovice , Hliníka nad Hronom, Dolnej Ždane.

Výbor pracuje v tomto zložení:
Predseda: RNDr. Vladimír Kosora
Tajomník: Mária Beňová staršia
Zapisovateľ: Ján Repiský
Hospodár: Cecília Janovičová
Člen výboru: Anton Šipikal, Božena Slosiariková

Plán činnosti JDS v Hrabičove pre rok 2017.pdf

Spevácka skupina JDS Hrabičov má názov ROZMAJRÌN.
Spevokol vznikol v roku 2006 pod vedením pána Šipikala Antona.

V súčasnosti v spevokole spievajú:
Anton Šipikal, Ján Repiský , Ján Uram, Stanislav Štefanka. Anna Siekelová, Antonia Luptáková, Jolanka Štefanková, Mária Svitková, Anna Šipikalová, Anna Mišková, Mária Beňová st. Mária Beňová ml. Mária Repiská , Mária Maťejová, Viera Adámiková.

Harmonikoví doprovod: Marta Staňová, Milan Volf.