Kostol Sedembolestnej Panny Márie

Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Hrabičove je filiálny kostol farnosti Kľak.

Základný kameň posvätil otec biskup Rudolf Baláž 20.4.1995 a 22.9.1996 nový kostol požehnal. Veriaci s veľkou ochotou prispievali finančne  i svojou prácou. Veď to , že si postavili nový kostol za jediný rok a bez dlhov, svedčí o ich pracovitosti a viere.

Sväté  omše :
Utorok  –  17,00 hod /v zimnom období/
18,00 hod /v letnom období/
Sobota  –  8,00 hod
Nedeľa  –  10,30 hod

Farári pôsobiaci vo farnosti Kľak:
1905 – 1906: Karol Burka
1906 – 1911: Bartolomej Demovich
1911 – 1929: Ján Záhora
1929 – 1933: Jozef Grnáčik
1933 – 1984: Rudolf Klucha
1985 – 1988: Ján Marcin
1988 – 1990: Tomáš Gális (v súčasnosti žilinský biskup)
1990 – 1990: Ignác Matkulčík
1990 – 1992: Anton Sojka
1992 – 1994: Ľuboš Volko
1994 – 2010: Peter Vychlopeň
2010 –        : Alojz Halgašík

Kontakt na farský úrad Kľak: tel. 045/6866 166, mail: klak@fara.sk