Cenník poplatkov

 

Cenník obecných poplatkov pre rok 2017 vykonávaných obecným úradom Hrabičov

  1. Poplatok za služby a prenájom priestorov.
Krátkodobé akcie pri rôznych podujatiach právnických osôb alebo organizácií  za každú začatú hodinu 5 €
Za kuchynku a inventár pri krátkodobej akcii  10 €
Za kuchynku a inventár pri svadbe a zábave 20 €
Za sálu pri svadbe alebo zábave v letnom období      55€
Za sálu pri svadbe alebo zábave v zimnom období  75 €
Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase  3 €
Poplatok za využitie domu smútku  za každý začatý deň  5 €
Poplatok za sálu na kar pre občanov Hrabičova  0 €
Poplatky pre miestne, spoločenské a politické organizácie  0 €
Poplatok za sobáš mimo úradnej miestnosti   99 €

Ján  Adámik starosta obce