Plán zasadnutí OZ

21. február 2019

23. máj 2019

22. august 2019

14. november 2019

12. december 2019

 

Zmena termínov vyhradená!

 

erb_hrabicov