Plán zasadnutí OZ

erb_hrabicov


23.február 2017
25.máj 2017
24.august 2017
10.november 2017
14.december 2017

Zmena termínov vyhradená!