Plán zasadnutí OZ

22. február 2018

24. apríl 2018

28. jún 2018

20. september 2018

November – Voľby
Termín ustanovujúceho OZ upresníme.

Zmena termínov vyhradená!

erb_hrabicov