Úradná tabuľa

  1. Zámer kúpy spoluvlastníckych podielov nehnuteľnosti k. u. Hrabičov z parc .č. EKN 68 o výmere 162 m2 a z parc. č. EKN 7/1 o výmere 205 m2 za účelom vysporiadania miestnej komunikácií.

Súbor na stiahnutie: Návrh obce Hrabičov na odkúpenie pozemkov.pdf

Dátum zverejnenie 14. marec 2019

Platnosť do: 28. marec 2019