Úradná tabuľa

Oznámenie o zámere predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o zámere predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.pdf

Dátum zverejnenie 1. február 2019

Platnosť do: 20. februára 2019


Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór/kontrolórka obce

Súbor na stiahnutie: Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Hrabičov 2019.pdf

Dátum zverejnenia: 5. február 2019

Platnosť do: 19. februára 2019