Zmluvy 2013

Zmluva 1_2013 (SimKor – kúpna zmluva 6017)
Zmluva 2_2013 (MPSVaR SR – zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obci)
Zmluva 3_2013 (Komunita kráľovnej pokoja – zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu výdavkov)
Zmluva 4_2013 (Recyklačný fond – rámcová zmluva o poskytnutí prostriedkov z recyklačného fondu)
Zmluva 5_2013 (BBSK – zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2013)
Zmluva 6_2013 (Mesto Žarnovica – zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmove vzdelávanie deti na I. polrok 2013)
Zmluva 7_2013 (Lesy SR – kúpna zmluva)
Zmluva 8_2013 (Blachotrapez – zmluva o prenájme reklamnej plochy)
Zmluva 9_2013 (SFRB SR – záložná zmluva)
Zmluva 10_2013 (SFRB SR – zmluva o úvere)
Zmluva 11_2013 (MDVaRR SR – zmluva 0118 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov)
Zmluva 12_2013 (MDVaRR SR – zmluva 0119 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov)
Zmluva 13_2013 (Lilla Akerman Nagy – zmluva o reklamnej činnosti)
Zmluva 14_2013 (eGOV – zmluva o poskytovaní služieb)
Zmluva 15_2013 (Via Servis – zmluva o dielo).pdf
Zmluva 16_2013 (Mesto Žarnovica – zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na II. polrok 2013).pdf
Zmluva 17_2013 (MDVaRR SR – záložná zmluva)

Dodatky

Dodatok 1_2013 (StVPS – Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní vodohospodárskeho diela)
Dodatok 2_2013 (Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení spoločného úradu z 02.01.2007)
Dodatok 3_2013 (MPS Žarnovica – Dodatok č. 1 k zmluve č. 3_2013)

Dohody

Dohoda 1_2013 (Lesy SR – dohoda o poskytnutí príspevku z mimoriadneho fondu lesov SR)