Zmluvy 2016

Zmluva 1/2016 (PZP Nissan)
Zmluva 2_2016 (Mandátna zmluva-multifunkčné ihrisko)
Zmluva 3_2016 (Záložná zmluva Simkor ŠFRB)
Zmluva 4_2016 (Zmluva o dielo – Prospect s.r.o.)
Zmluva 5_2016 (Dohoda o naložení so zábezpekou – Prospect s.r.o.)
Zmluva 6_2016 (SET Projekt s.r.o.)
Zmluva 7_2016 (Zmluva o dielo – Prospect s.r.o.)
Zmluva 8_2016 (Komunálna poistovňa – Návrh poistnej zmluvy – 7BJ MŠ).pdf
Zmluva 9_2016 (Dušan Reiter – Príkazná zmluva cintorín).pdf
Zmluva 10/2016 (Nájomná zmluva Byt č.1)
Zmluva 11/2016 (Nájomná zmluva Byt č.2)
Zmluva 12/2016 (Nájomná zmluva Byt č.3)
Zmluva 13/2016 (Nájomná zmluva Byt č.4)
Zmluva 14/2016 (Nájomná zmluva Byt č.5)
Zmluva 15/2016 (Nájomná zmluva Byt č.6)
Zmluva 16/2016 (Nájomná zmluva Byt č.7)
Zmluva 17/2016 (Nájomná zmluva Byt č.8)
Zmluva 18/2016 (Nájomná zmluva Byt č.9)
Zmluva 19/2016 (Nájomná zmluva Byt č.10)
Zmluva 20/2016 (Nájomná zmluva Byt č.11)
Zmluva 21/2016 (Nájomná zmluva Byt č.12)
Zmluva 22/2016 (Stojiska č.114906 08U03)
Zmluva 23_2016 (Dôvera – zmluva o elektronickej telekomunikácii)
Zmluva 24/2016 (ENVI-PAK).pdf
Zmluva 25_2016 (BBSK dotácia).pdf
Zmluva 26_2016 (CVČ Žarnovica).pdf
Zmluva 27/2016 (Akumulátory a batérie).pdf
Zmluva 28/2016 (COOP Jednota).pdf
Zmluva 29/2016 (Mestský podnik služieb Žarnovica).pdf
Zmluva 30/2016 (Kúpna zmluva – Martin Pastír).pdf
Zmluva 31/2016 (Zmluva o spracovaní osobných údajov)
Zmluva 32/2016 (Zmluva o spolupráci – Komunálna poisťovňa)
Zmluva 33/2016 (Tonhauser)
Zmluva 34/2016 (VIA SERVIS – Zmluva o dielo).pdf
Zmluva 35/2016 (MSPS Žarnovica – Komunálne odpady)
Zmluva 36/2016 (DCOM)
Zmluva 37/2016 (Zmluva o dielo – Dom smútku)
Zmluva 38/2016 (Zmluva o reklame – Dozam)
Zmluva 39/2016 (CVČ Žarnovica)

Dodatky

Dodatok 3_2016 (Innogy – zmluva o združenej dodávke plynu).pdf

Dodatok 1/2016 (SimKor – Dodatok č. 1 ku zmluve 8074_2014)
Dodatok 2/2016 (Dodatok č. 2 k zmluve č. 3/2013 – Mestský podnik služieb Žarnovica).pdf
Dodatok 3/2016 (Innogy – zmluva o združenej dodávke plynu)