Zmluvy 2017

Zmluva 1/2017 (Kúpno-predajná zmluva – Štefan Debnár)
Zmluva 2/2017 (VO-TOR – Mandátna zmluva).pdf
Zmluva 3/2017 (Záložná zmluva – MDavSR).pdf
Zmluva 4/2017 (Autobusové zastávky – SSOS Hliník).pdf
Zmluva 5/2017 (Dobrovoľná požiarna ochrana SR).pdf
Zmluva 6/2017 (Zmluva o dielo – VIKY).pdf
Zmluva 7/2017 (Dohoda Lesy SR)
Zmluva 8/2017 (Prívesný vozík – Stanislav Majsniar)
Zmluva 9/2017 (Uniqua – PZP)
Zmluva 10/2017 (Via Servis – Zmluva o dielo)
Zmluva 11/2017 (Mesto Žarnovica – záujmové vzdelávanie detí II. polrok)
Zmluva 12/2017 (MIPE Invest – modernizácia športového areálu)

Dodatky

Dodatok 1_2017 (Innogy)
Dodatok 2/2017 (MPS Žarnovica – Dodatok k zmluve 35_2016).pdf