Zmluvy 2019

Zmluva 1/2019 (Lindstrom – Rohože OcÚ a MŠ)
Zmluva 2/2019 (Obec Kľak – Ochrana pred požiarmi)
Zmluva 3/2019 (Ing. Ivana Kupčiová – predaj pozemku)
Zmluva 4/2019 (ELTMA – zber pneumatík)
Zmluva 5/2019 (Dobrovoľná požiarna ochrana SR – dotácia pre DHZ Hrabičov)
Zmluva 6/2019 (BBSK – dotácia deň obce Hrabičov)
Zmluva 7/2019 (PPA – Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku)
Zmluva 8/2019 (Kúpna zmluva – Komunita Kráľovnej Pokoja)
Zmluva 9/2019 (Zmluva o poskytovaní služieb – Prorozvoj)

Dodatky

Dodatok 1_2019 (WIFI SK))