Zmluvy 2021

Zmluva 1/2021 (Licenčná zmluva Tendernet)
Zmluva 2/2021 (Komunálna poisťovňa – poistná zmluva)
Zmluva 3/2021 (ISG – Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve)
Zmluva 4/2021 (Kúpna zmluva – Ľuboš Debnár)
Zmluva 5/2021 (Vecné bremeno – Krajčová)
Zmluva 6/2021 (Kúpna zmluva – predaj nehnuteľností)
Zmluva 7/2021 (DHZO 2021)
Zmluva 8/2021 (Obecne siete – Dohoda o ukončení Wifi)
Zmluva 9/2021 (Dotácia BBSK 2021)
Zmluva 10/2021 (Obecné siete – Zmluva o užívaní siete)
Zmluva 11/2021 (Mandátna zmluva CEVEO – VO Plyn a elektrika)
Zmluva 12/2021 (Obecné siete – WIFI)
Prílohy k zmluve 12_2021 (Obecné siete – Dodanie prístupových bodov).pdf
Zmluva 13/2021 (Darovacia zmluva – Škoda Fábia)
Dohody UPSVaR (Zmluva 6049645)
Zmluva 14/2021 (Čiastková zmluva plynu SPP)

Dodatky

Dodatok 1/2021 (Innogy – dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu)
Dodatok 2/2021 (Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke – Štatistický úrad SR)
Dodatok 3_2021 (INTA – Dodatok k zmluve SZHo728201502)
Dotatok 4/2021 k Zmluve 12_2021 (Obecné siete – WIFI)
Dodatok 5/2021 k zmluve 5_2016 (Mestský podnik služieb Žarnovica – komunálny odpad)