Komunitný plán sociálnych služieb – aktualizovaný

Obec Hrabičov predkladá aktualizovaný:
Komunitný plán sociálnych služieb obce Hrabičov pre roky 2018-2023.pdf.

V dokumente nájdete všetky potrebné informácie o sociálnom rozvoji obce, analýzy, ciele do budúcnosti a podobne.

Obec Hrabičov predkladá aktualizovaný:
 Komunitný plán sociálnych služieb obce Hrabičov pre roky 2018-2023.pdf

V dokumente nájdete všetky potrebné informácie o sociálnom rozvoji obce, analýzy, ciele do budúcnosti a podobne.