Nákup do domu

Obec Hrabičova zavádza službu osamelým občanom pod názvom NÁKUP DO DOMU.

Všetci, ktorí máte záujem o túto službu kontaktujte telefonicky Obecný úrad Hrabičov na č.t.686/6120.

Postup pre nahlasovanie:

  1. Nahlásiť Meno priezvisko č. domu
  2. Stredu a piatok od 08:00hod do 08:30 hod na hore uvedené telefóne číslo.
  3. Žiadateľ si na lístku pripraví požadovaný nákup a finančnú hotovosť.
  4. Zamestnanec si to prevezme a z nákupom vráti výdavok

Na túto službu majú nárok všetci osamelo žijúci občania Hrabičova.

Nákup sa bude realizovať každý, pondelok, stredu a piatok. Obec bude túto službu prevádzkovať do odvolania najmenej však najbližších 14 dní. Dôvod tejto služby je zatvorenie predajne potravín dôsledku nemoci zamestnankýň prevádzky.

Žiadame všetkých aby túto službu nezneužívali a objednávali si iba potraviny dennej spotreby a hygienické pomôcky.

Obec Hrabičova zavádza službu osamelým občanom pod názvom NÁKUP DO DOMU.

Všetci, ktorí máte záujem o túto službu kontaktujte telefonicky Obecný úrad Hrabičov na č.t.686/6120.

Postup pre nahlasovanie:

  1. Nahlásiť Meno priezvisko č. domu
  2. Stredu a piatok od 08:00hod do 08:30 hod na hore uvedené telefóne číslo.
  3. Žiadateľ si na lístku pripraví požadovaný nákup a finančnú hotovosť.
  4. Zamestnanec si to prevezme a z nákupom vráti výdavok

Na túto službu majú nárok všetci osamelo žijúci občania Hrabičova.

Nákup sa bude realizovať každý, pondelok, stredu a  piatok. Obec bude túto službu prevádzkovať do odvolania najmenej však najbližších 14 dní. Dôvod tejto služby je zatvorenie predajne potravín dôsledku nemoci zamestnankýň prevádzky.

Žiadame všetkých aby túto službu nezneužívali a objednávali si iba potraviny dennej spotreby a hygienické pomôcky.