Zmluvy pre nájom hrobových miest

Obecný úrad oznamuje ,že zmluvy pre nájom hrobových miest si môžete obnoviť, nakoľko staré zmluvy skončili v roku 2019.

Pri obnove stačí priniesť starú zmluvu na obecný úrad.
Pri zakladaní novej zmluvy je potrebné uviesť:

  1. Meno, priezvisko a rok narodenia nájomcu.
  2. Mená zomrelých, dátum narodenia a úmrtia.

Zmluvy sa budú uzatvárať na 5 a 10rokov.
Cena hrobového miesta:

  • Jednohrob: 3,50 € /rok
  • Dvojhrob: 7 €/rok
  • Trojhrob alebo krypta: 10,50 €/rok

Obecný úrad oznamuje ,že zmluvy pre nájom hrobových miest si môžete obnoviť, nakoľko staré zmluvy skončili v roku 2019.

Pri obnove stačí priniesť starú zmluvu na obecný úrad.
Pri zakladaní novej zmluvy je potrebné uviesť:

  1. Meno, priezvisko a rok narodenia nájomcu.
  2. Mená zomrelých, dátum narodenia a úmrtia.

Zmluvy sa budú uzatvárať na 5 a 10rokov.
Cena hrobového miesta:

  • Jednohrob: 3,50 € /rok
  • Dvojhrob: 7 €/rok
  • Trojhrob alebo krypta: 10,50 €/rok