Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

V zákazke vykonávanej v zmysle § podľa § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z.): o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

oprava výtlkov a poškodení miestnych komunikácií v obci Hrabičov.

Verejné obstaravanie komunikacie 2021

Výzva na predkladanie ponúk

V zákazke vykonávanej v zmysle § podľa § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z.): o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov,

oprava výtlkov a poškodení miestnych komunikácií v obci Hrabičov.

Verejné obstarávanie – komunikácie 2021