MŠ – Úcta k starším

Ani deti z Materskej školy nezabudli na starých rodičov a pripomenuli im že ich majú radi. Vytvorili pre nich darček v podobe obrazu, vymaľovali im obrázok na pamiatku a nahrali krátke piesne s tancom. Určite sa všetci potešili. Máme Vás radi starkí naši …
Naša babka a náš dedko milí sú nám nadovšetko.Keď k nám prídu na návštevu veselo je u nás veru …
Krátke ukážky z vystúpení a fotky nájdete v článku!
Ani deti z Materskej školy nezabudli na starých rodičov a pripomenuli im že ich majú radi. Vytvorili pre nich darček v podobe obrazu, vymaľovali im obrázok na pamiatku a nahrali krátke piesne s tancom. Určite sa všetci potešili. Máme Vás radi starkí naši …
Naša babka a náš dedko milí sú nám nadovšetko.Keď k nám prídu na návštevu veselo je u nás veru …
Krátke ukážky z vystúpení a fotky nájdete v článku!