Sociálny podnik

Oznámenie o konaní volieb do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku – Sociálny podnik, s.r.o.

Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente:
Oznámenie o konaní volieb do por. výboru SP

 

Oznámenie o konaní volieb do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku – Sociálny podnik, s.r.o.

Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente:
Oznámenie o konaní volieb do por. výboru SP