Akcie 2013 a skoršie

Vianočná besiedka 2013

Akcia sa uskutočnila dňa 13. decembra 2013

Deň detí 2013

Akcia sa uskutočnila dňa 1. júna 2013

Kosenie motorovými kosačkami

Akcia sa uskutočnila dňa 11. mája 2013

Deň matiek 2013

Akcia sa uskutočnila dňa 12. mája 2013

Stavanie mája 2013

Akcia sa uskutočnila dňa 30. apríla 2013

Hrabičovské hody 2012

Akcia sa uskutočnila dňa 15. septembra 2012

Vatra zvrchovanosti 2012

Akcia sa uskutočnila dňa 7. mája 2012

Páračky 2013

Akcia sa uskutočnila dňa 8. februára 2013