Informácie o obci

Obec má 588 obyvateľov, ktorí žijú v 16 osadách. Najvzdialenejšia osada – Čierťaže – je od stredu obce vzdialená 6 km.
Stred obce leží 380 m.n.m., chotár 934 m.n.m.

Obec pozostáva z nasledovných katastrálnych území:

mapa_hrabicov_katastre_upravene