Zamestnanci MŠ

Monika Unterfrancová – riaditeľka MŠ

Učiteľka MŠ – Mgr. Denisa Balážová

Dagmar Hocková – vedúca školskej jedálne
jedalen@hrabicov.sk

Renáta Bieliková – kuchárka