Zamestnanci MŠ

Monika Unterfrancová – riaditeľka MŠ

Mgr. Denisa Balážová – učiteľka MŠ

Dagmar Hocková – vedúca školskej jedálne
jedalen@hrabicov.sk

Renáta Bieliková – kuchárka