Matica slovenská

Miestny odbor Matice slovenskej v Hrabičove vznikol ustanovujúcim snemom v 24. 8. 2006. V súčasnosti má 16 členov. Činnosť MO sa nesie v duchu základných princípov Matice slovenskej a jej stanov. V obci Hrabičov sa zapája a spolupracuje pri organizovaní kultúrnych podujatí.znak_matica

Výbor MO MS v Hrabičove:
Predseda: Priehoda František,         č.t. 0911297465
Tajomník: Repiský Ján                     č.t. 0902119129
Pokladníčka: Kaliaková Edita
Členka výboru: Hocková Dagmar

Matica slovenská mala vždy hlboké kresťanské zázemie. Jej zakladatelia a činovníci boli vždy z radov teológov a pedagógov. Treba sa pridŕžať tejto tradície. Tradíciu treba rozvíjať a prenášať vo väčšej miere na mladú generáciu – oživovať v nej ducha slovenského národa aj z historického aj zo súčasného MÁME BYŤ NA ČO HRDÍ.