Plán zasadnutí OZ

11. marec 2021
17. jún 2021
16. september 2021
11.november 2021
9.december 2021

Zmena termínov vyhradená!