Plán zasadnutí OZ

26. február 2020

29. apríl 2020

25. jún 2020

24. september 2020

5. november 2020

10. december 2020

 

Zmena termínov vyhradená!

 

erb_hrabicov