Tlačivá na prevzatie

Prideľovanie bytov v obci Hrabičov

1. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v obci Hrabičov
2. Potvrdenie o príjme
3. Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávkach
4. Potvrdenie o vlastníctve nehnuteľnosti na bývanie
5. Potvrdenie k žiadosti pre pridelenie nájomného bytu v Hrabičove – typ A.pdf
6. Potvrdenie k žiadosti pre pridelenie nájomného bytu v Hrabičove – typ B.pdf
7. Čestné prehlásenie

Ostatné tlačivá

Žiadosť o výrub stromov
Stavebné úpravy – tlačivo na ohlásenie
Drobná stavba – tlačivo na ohlásenie