Zmluvy 2014

Zmluva 1_2014 (Simkor – zmluva o výstavbe a zmluva o budúcej kúpnej zmluve)
Zmluva 2_2014 (Geosense – zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb)
Zmluva 3_2014 (Thermal Chalmová – zmluva o poskytnutí služieb za unimobunku na termálnom kúpalisku Chalmová)
Zmluva 4_2014 (Allianz – súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01)
Zmluva 5_2014 (DPS SR – zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR)
Zmluva 6_2014 (Ľubomír Smelák – kúpno predajná zmluva
Zmluva 7_2014 (Mesto Žarnovica – zmluva o poskytnutí finanáčných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí)
Zmluva 8_2014 (GKU – zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z is katastra nehnuteľností)
Zmluva 9_2014 (SSE – zmluva o združenej dodávke elektriny)
Zmluva 10_2014 (Anton Štefanka – kúpna zmluva)
Zmluva 11_2014 (MSVVaS – zmluva o výpožičke)
Zmluva 12_2014 (Grantprojekt – zmluva o poskytnutí služieb)
Zmluva 13_2014 (Komunálna poisťovňa – návrh poistnej zmluvy 441 9004828)
Zmluva 14_2014 (Komunálna poisťovňa – návrh poistnej zmluvy 441 9004829)
Zmluva 15_2014 (Pavel Smelák – kúpna zmluva)
Zmluva 16_2014 (StVPS – zmluva 714016719 o dodávke vody z verejného vodovodu)
Zmluva 17_2014 (SimKor – zmluva o nájme nehnuteľnosti)

Dodatky

Dodatok 1_2014 – Dodatok č. 2 (GIS Cintorin – zmluva o aktivácii programov)

Dohody

Dohoda 1_2014 (Obec Kľak – dohoda o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi)
Dohoda 2_2014 (UPSVaR BS – podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve)
Dohoda 3_2014 (UPSVaR BS – dohoda o pomoci v hmotnej núdzi)
Dohoda 4_2014 (SSE – dohoda o vyplatení jednorázového lojalitného bonusu za rok 2013)
Dohoda 5_2014 (Okresný súd ZH – dohoda o zabezpečení povinnej práce)