Zmluvy 2015

Zmluva 1/2015 (MVSR – Zmluva o výpožičke)
Zmluva 2/2015 (INTA – Zmluva o zbere odpadu)
Zmluva 3/2015 (Stanislav Petráš – Zdravotná služba)
Zmluva 4/2015 (SimKor)
Zmluva 5/2015 (Plast-Mont)
Zmluva 6/2015 (Mesto Žarnovica – zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti I. polrok)
Zmluva 7/2015 (Simkor 8074_2014)
Zmluva 8/2015 (VÚB – zmluva o terminovanom úvere)
Zmluva 9/2015 (Zmluva o poskytovaní verejných služieb t-mobile)
Zmluva 10/2015 (PPA – zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – kamerový systém )
Zmluva 11/2015 (Prounion – zmluva o poskytnutí služieb na externý manažment projektu)
Zmluva 12/2015 (Enter Computer – zmluva o dielo)
Zmluva 13/2015 (Mesto Žarnovica – zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí II. polrok)
Zmluva 14/2015 (Alfaplast – zmluva o dielo)
Zmluva 15/2015 (Geodetica – zmluva o poskytnutí služby).pdf
Zmluva 16/2015 (Geodetica – licenčná zmluva)
Zmluva 17/2015 (Via servis – zmluva o dielo)
Zmluva 18/2015 (Zmluva 0169-PRB o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
Zmluva 19/2015 (SFRB – zmluva o úvere)

Dodatky

Dodatok 1/2015 – Dodatok č. 1 k zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb (Geosense)
Dodatok 2/2015 – Dodatok č. 1 k zmluve o službách (Grantprojekt)
Dodatok 3/2015 – Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 28.9.2007 (Aku-trans)

Dohody

Dohoda 1/2015 (UPSVaR – Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti)
Dohoda 2/2015 (Dohoda 01-2015-16 o poskytnutí príspevku z mimoriadneho fondu lesov SR)
Dohoda 3/2015 (VÚB – dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke)