Zmluvy 2018

Zmluva 1/2018 (Dátové centrum obci a miest)
Zmluva 2/2018 (Dotacia DHZ)
Zmluva 3/2018 (Zmluva o poskytnutí grantu Volkswagen)
Zmluva 4/2018 (Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby )
Zmluva 5/2018 (Zmluva o spracúvaní osobných údajov)
Zmluva 6/2018 (Zmluva o poskytovaní auditórskych služieb)
Zmluva 7/2018 (Zmluva o výkone výkupu odpadu z papiera)
Zmluva 8/2018 (Poistná zmluva – Komunálna poisťovňa)
Zmluva 9/2018 (Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018)
Zmluva 10/2018 (Zmluva o dielo Strabag).pdf)
Zmluva 11/2018 (Zmluva o dielo Prorozvoj – Wifi).pdf)

Dodatky

Dodatok 1_2018 (Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu)