Zmluvy 2020

Zmluva 1/2020 (Kúpna zmluva – Ľuboš Denbár)
Zmluva 2/2020 (Kúpna zmluva – Miroslav Laurov)
Zmluva 3/2020 (DHZO č. 1420 693 – dotácia)
Zmluva 4/2020 (Zmluva AUDIT NB)
Zmluva 5_2020 UPSVaR (Dohoda 20/27/012/6)
Zmluva 6_2020 UPSVaR (Dohoda 20/27/010/19)
Zmluva 7_2020 (NASES – Zmluva o poskytovani kvalifikovanych doveryhodnych sluzieb)
Zmluva 8/2020 (Zmluva o návratnej finančnej výpomoci – Ministerstvo financií SR)
Zmluva 9/2020 (Prima Banka – Zmluva o bežnom účte)
Zmluva 10/2020 (Prima Banka – Zmluva o účte municipálneho úveru)
Zmluva 11_2020 (Prima Banka – Municipálny úver univerzál)
Zmluva 12/2020 (Zmluva o vypožíčke – ŠÚ SR)
Zmluva 13/2020 (Prima Banka – Zmluva o bežnom účte)
Zmluva 14/2020 (Prima Banka – Zmluva o bežnom účte)
Zmluva 15/2020 (Prima Banka – Zmluva o bežnom účte)
Zmluva 16/2020 (Prima Banka – Zmluva o bežnom účte)
Zmluva 17/2020 (Inta – Komunálny odpad).pdf
Zmluva 18/2020 (Telekom – Kúpna zmluva)

Dodatky

Dodatok č. 3 k zmluve 5/2016 (Mestský podnik služieb Žarnovica).pdf
Dodatok č. 1 k zmluve 18_2020 (Telekom – Kúpna zmluva)
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 19.10.2015 (Geodetica)
Dodatok č. 4 k zmluve číslo 5_2016 (Mestksý podnik služieb Žarnovica)