Zmluvy 2021

Zmluva 1/2021 (Licenčná zmluva Tendernet)
Zmluva 2/2021 (Komunálna poisťovňa – poistná zmluva)
Zmluva 3/2021 (ISG – Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve)
Zmluva 4/2021 (Kúpna zmluva – Ľuboš Debnár)
Zmluva 5/2021 (Vecné bremeno – Krajčová)
Zmluva 6/2021 (Kúpna zmluva – predaj nehnuteľností)

Dodatky

Dodatok 1/2021 (Innogy – dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu)
Dodatok 2/2021 (Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke – Štatistický úrad SR)
Dodatok 3_2021 (INTA – Dodatok k zmluve SZHo728201502)