OZNÁMENIE – POZVÁNKA

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z   v   o   l   á   v   a   m          v   e   r   e   j   n   é           r   i   a   d   n   e

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať
dňa 24.11. 2016

t. j. v štvrtok o 16:30 hod.

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z   v   o   l   á   v   a   m          v   e   r   e   j   n   é           r   i   a   d   n   e

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať
dňa 24.11. 2016

t. j. v štvrtok o 16:30 hod.Mikulášsky večer

Obec Hrabičov v spolupráci s materskou školu vás srdečne pozývajú na

MIKULÁŠSKY VEČER

Kedy? 7. 12. 2016 o 17.00 hod v kultúrnom dome obce Hrabičov.

Tešíme sa na vašu návštevu!

 

Obec Hrabičov v spolupráci s materskou školu vás srdečne pozývajú na

MIKULÁŠSKY VEČER

Kedy? 7. 12. 2016 o 17.00 hod v kultúrnom dome obce Hrabičov.

Tešíme sa na vašu návštevu!

 Obec Hrabičov 20. výročie posviacky kostola v Hrabičove

 

Dávame do pozornosti video vytvorené k 20. výročiu vysviacky kostola v našej obci.

Video nájdete v článku, poprípade na obecnom kanále Youtube – v časti Videogaléria

 

Dávame do pozornosti video vytvorené k 20. výročiu vysviacky kostola v našej obci.

Video nájdete v článku, poprípade na obecnom kanále Youtube – v časti Videogaléria


Centrum právnej pomoci

Ministerstvo spravodlivosti zriadilo centrum právnej pomoci. Bližšie informácie nájdete na:

Územná pôsobnosť Centra právnej pomoci
Plagát – centrum právnej pomoci
www.centrumpravnejpomoci.sk

Ministerstvo spravodlivosti zriadilo centrum právnej pomoci. Bližšie informácie nájdete na:

Územná pôsobnosť Centra právnej pomoci
Plagát – centrum právnej pomoci
www.centrumpravnejpomoci.sk