Obec Hrabičov 20. výročie posviacky kostola v Hrabičove

 

Dávame do pozornosti video vytvorené k 20. výročiu vysviacky kostola v našej obci.

Video nájdete v článku, poprípade na obecnom kanále Youtube – v časti Videogaléria

 

Dávame do pozornosti video vytvorené k 20. výročiu vysviacky kostola v našej obci.

Video nájdete v článku, poprípade na obecnom kanále Youtube – v časti Videogaléria


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Obec Hrabičov vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky:
Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v obci Hrabičov

Bližšie infomrmácie priamo vo výzve:
Výzva – rekonštrukcia domu smútku.pdf

Obec Hrabičov vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky:
Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v obci Hrabičov

Bližšie infomrmácie priamo vo výzve:
Výzva – rekonštrukcia domu smútku.pdf


Centrum právnej pomoci

Ministerstvo spravodlivosti zriadilo centrum právnej pomoci. Bližšie informácie nájdete na:

Územná pôsobnosť Centra právnej pomoci
Plagát – centrum právnej pomoci
www.centrumpravnejpomoci.sk

Ministerstvo spravodlivosti zriadilo centrum právnej pomoci. Bližšie informácie nájdete na:

Územná pôsobnosť Centra právnej pomoci
Plagát – centrum právnej pomoci
www.centrumpravnejpomoci.sk

Zaburinenie pozemkov

Okresný úrad Žiar nad Hronom , pozemkový a lesný odbor , ako príslušný orgán štátnej správy

upozorňuje

všetkých občanov na zaburinenie pozemkov a povinnosť starať sa o poľnohospodárkse a nepoľnohospodárske plochy. Bližšie informácie: Zaburinenie pozemkov

Okresný úrad Žiar nad Hronom , pozemkový a lesný odbor , ako príslušný orgán štátnej správy

upozorňuje

všetkých občanov na zaburinenie pozemkov a povinnosť starať sa o poľnohospodárkse a nepoľnohospodárske plochy. Bližšie informácie: Zaburinenie pozemkovVypaľovanie trávy – upozornenie

Nezabudnite !
Vypaľovanie trávy to – nikdy nerob !
Za vypaľovanie trávy pokuta až 331 eur !
Neznalosť zákona neospravedlňuje !

Nezabudnite !
Vypaľovanie trávy to – nikdy nerob !
Za vypaľovanie trávy pokuta až 331 eur !
Neznalosť zákona neospravedlňuje !