Veľkonočný beh

Obec Hrabičov v spolupráci s Mikroregiónom Kľakovskej doliny pozýva všetkých priaznivcov športu na 6. ročník Veľkonočného behu, ktorý sa uskučoční:

16. apríla 2017 o 14:00 hod.

Bližšie informácie nájdete v článku – plagát.

Obec Hrabičov v spolupráci s Mikroregiónom Kľakovskej doliny pozýva všetkých priaznivcov športu na 6. ročník Veľkonočného behu, ktorý sa uskučoční:

16. apríla 2017 o 14:00 hod.

Bližšie informácie nájdete v článku – plagát.
Obec Hrabičov 20. výročie posviacky kostola v Hrabičove

 

Dávame do pozornosti video vytvorené k 20. výročiu vysviacky kostola v našej obci.

Video nájdete v článku, poprípade na obecnom kanále Youtube – v časti Videogaléria

 

Dávame do pozornosti video vytvorené k 20. výročiu vysviacky kostola v našej obci.

Video nájdete v článku, poprípade na obecnom kanále Youtube – v časti Videogaléria


Centrum právnej pomoci

Ministerstvo spravodlivosti zriadilo centrum právnej pomoci. Bližšie informácie nájdete na:

Územná pôsobnosť Centra právnej pomoci
Plagát – centrum právnej pomoci
www.centrumpravnejpomoci.sk

Ministerstvo spravodlivosti zriadilo centrum právnej pomoci. Bližšie informácie nájdete na:

Územná pôsobnosť Centra právnej pomoci
Plagát – centrum právnej pomoci
www.centrumpravnejpomoci.sk