Zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z   v   o   l   á   v   a   m        v   e   r   e   j   n   é        r   i   a   d   n   e  

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať
dňa 23.02. 2017 t. j. vo štvrtok o 16.30 hod.

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

z   v   o   l   á   v   a   m        v   e   r   e   j   n   é        r   i   a   d   n   e  

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove, ktoré sa bude konať
dňa 23.02. 2017 t. j. vo štvrtok o 16.30 hod.


Akcie v Kľakovskej doline

Pozývame Vás na akcie v mesiace február, ktoré sa uskutočnia v Kľakovskej doline.

Špeciálne Vás pozývame na 2 akcie, ktoré sa uskutočnia v našej obci:
Zabíjačkové špeciality – 18. februára od 13.00 hod. v Kultúrnom dome
Fašiangová zábava u Evity – 24. februára od 20.00 hod. u Evity

Plagát so všetkými akciami nájdete v článku!

Pozývame Vás na akcie v mesiace február, ktoré sa uskutočnia v Kľakovskej doline.

Špeciálne Vás pozývame na 2 akcie, ktoré sa uskutočnia v našej obci:
Zabíjačkové špeciality – 18. februára od 13.00 hod. v Kultúrnom dome
Fašiangová zábava u Evity – 24. februára od 20.00 hod. u Evity

Plagát so všetkými akciami nájdete v článku!Obec Hrabičov 20. výročie posviacky kostola v Hrabičove

 

Dávame do pozornosti video vytvorené k 20. výročiu vysviacky kostola v našej obci.

Video nájdete v článku, poprípade na obecnom kanále Youtube – v časti Videogaléria

 

Dávame do pozornosti video vytvorené k 20. výročiu vysviacky kostola v našej obci.

Video nájdete v článku, poprípade na obecnom kanále Youtube – v časti Videogaléria


Centrum právnej pomoci

Ministerstvo spravodlivosti zriadilo centrum právnej pomoci. Bližšie informácie nájdete na:

Územná pôsobnosť Centra právnej pomoci
Plagát – centrum právnej pomoci
www.centrumpravnejpomoci.sk

Ministerstvo spravodlivosti zriadilo centrum právnej pomoci. Bližšie informácie nájdete na:

Územná pôsobnosť Centra právnej pomoci
Plagát – centrum právnej pomoci
www.centrumpravnejpomoci.sk